14 MEDALJA I PEHAR ZA NAJBOLJU EKIPU NA TURNIRU “8. MART” U ZRENJANINU