TEHNIKE ZA POLAGANJE ZA UČENIČKE POJASEVE:

* padovi (ukemi):

Mae-ukemi (pad napred)

Ushiro-ukemi (pad nazad)

Yoko-ukemi (pad u stranu)

* tehnike bacanja (nage-waza) u stojećem stavu (tachi-waza):

De-ashi-harai

Hiza-guruma

Sasae-tsuri-komi-ashi

Uki-goshi

O-soto-gari

O-goshi

O-uchi gari

Ippon seoi nage

* parterne tehnike (katame-waza) držanja zahvata (osaekomi-waza) :

Kesa-gatame

Kata-gatame

* padovi (ukemi):

Mae-ukemi (pad napred)

Ushiro-ukemi (pad nazad)

Yoko-ukemi (pad u stranu)

* tehnike bacanja (nage-waza) u stojećem stavu (tachi-waza):

Ko-soto gari

Ko-uchi gari

Koshi-guruma

Tsurikomi-goshi

Okuri-ashi-harai

Tai-otoshi

Harai-goshi

Uchi-mata

* parterne tehnike (katame-waza) držanja zahvata (osaekomi-waza) :

Kesa-gatame

Kata-gatame

Kami-shiho-gatame

* padovi (ukemi):

Mae-ukemi (pad napred)

Ushiro-ukemi (pad nazad)

Yoko-ukemi (pad u stranu)

* tehnike bacanja (nage-waza) u stojećem stavu (tachi-waza):

Ko-soto-gake

Tsuri-goshi

Yoko-otoshi

Ashi-guruma

Hane-goshi

Harai-tsurikomi-ashi

Tomoe-nage

Kata-guruma

* parterne tehnike (katame-waza) držanja zahvata (osaekomi-waza) :

Kesa-gatame

Kata-gatame

Kami-shiho-gatame

Yoko-shiho-gatame

* padovi (ukemi):

Mae-ukemi (pad napred)

Ushiro-ukemi (pad nazad)

Yoko-ukemi (pad u stranu)

* tehnike bacanja (nage-waza) u stojećem stavu (tachi-waza):

Sumi-gaeshi

Tani-otoshi

Hane-makikomi

Sukui-nage

Utsuri-goshi

O-guruma

Soto-makikomi

Uki-otoshi

* parterne tehnike (katame-waza) držanja zahvata (osaekomi-waza) :

Kesa-gatame

Kata-gatame

Kami-shiho-gatame

Yoko-shiho-gatame

Tate-shiho-gatame

* padovi (ukemi):

Mae-ukemi (pad napred)

Ushiro-ukemi (pad nazad)

Yoko-ukemi (pad u stranu)

* tehnike bacanja (nage-waza) u stojećem stavu (tachi-waza):

O-soto-guruma

Uki-waza

Yoko-wakare

Yoko-guruma

Ushiro-goshi

Ura-nage

Sumi-otoshi

Yoko-gake

* parterne tehnike (katame-waza) držanja zahvata (osaekomi-waza) :

Kesa-gatame

Kata-gatame

Kami-shiho-gatame

Yoko-shiho-gatame

Tate-shiho-gatame

* tehnike gušenja (Shime-waza)

1) HADAKA-JIME

2) OKURI-ERI-JIME

3) KATA-JUJI-JIME

4) NAMI-JUJI-JIME

5) GYAKU-JUJI-JIME

6) SANKAKU-JIME

* tehnike poluga (Kansetsu-waza)

1) JUJI-GATAME

2) UDE-GARAMI

3) UDE-GATAME

4) WAKI-GATAME

5) SANKAKU-GATAME

NAPOMENA:

Polaganje za svaki naredni pojas, podrazumeva znanje svih tehnika iz prethodnih pojaseva.